Skip to main content

Firma korzysta z dotacji podmiotowej ograniczającej skutki epidemii COVID-19, z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia- Przedsiębiorcza Polska Wschodnia- Dotacje na kapitał Obrotowy POPW.01.05.00-IP.01-00/001/20.

Białe Lilie za rok 2018 rozdane - Nagroda Specjalna - Paweł Surawski

[widgetkit id="7" name="Biale Lilie 2018"]